รถยก หมายความว่า รถที่ติดตั้งอุปกรณ์ใช้สำหรับการยกหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ

สิ่งที่ต้องปฏิบัติ

 1. ผู้ขับขี่ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีใบอนุญาตขับขี่ได้เท่านั้น
 2. ต้องมีการตรวจสอบรถยกทุกวัน ก่อนการปฏิบัติงาน หรือพบเหตุผิดปกติให้รายงานผู้ที่รับผิดชอบทันที และห้ามใช้รถที่ผิดปกติ หรือมีลักษณะที่ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
 3. บรรทุกสิ่งของตามพิกัดที่กำหนด
 4. บีบแตรให้สัญญาณทุกครั้งเมื่อเลี้ยว ถอยหลัง ทางข้าม ประตูเข้า-ออก หรือมุมอับ
 5. ไม่ขับเร็ว ใช้ความเร็วรถพอเหมาะกับสภาพพื้นผิวถนน น้ำหนักบรรทุก และสภาพบริเวณทำงาน
 6. ทำป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยก ติดไว้ที่รถยกเห็นได้ชัดเจน
 7. ให้มีสัญญาณเสียงหรือแสงไฟเตือนภัยในขณะทำงาน
 8. ให้กำหนดเส้นทางและตีเส้นช่องทางเดินรถยกในอาคารหรือบริเวณที่มีการใช้รถยกเป็นประจำ
 9. ติดตั้งกระจกนูน หรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกันไว้ที่บริเวณทางแยก หรือทางโค้งที่มองไม่เห็นเส้นทางข้างหน้า

 

สิ่งที่ห้ามปฏิบัติ

 1. ห้ามผู้อื่นขึ้นโดยสารบนรถ
 2. ห้ามยื่นแขน ขา ศีรษะ ออกนอกรถขณะขับ
 3. ห้ามขนย้ายสิ่งของที่จัดไม่เป็นระเบียบ
 4. ห้ามออกรถเร็ว หยุดรถ หรือเลี้ยวกะทันหัน
 5. ห้ามขับรถเหยียบของบนพื้นห้ามยืน เดิน หรือทำงานใต้งารถยกที่กำลังทำงาน
 6. ห้ามยกของสูงบังระดับสายตาของผู้ขับ

อ้างอิงจาก

 • กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๕๒

ที่มา สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here