ข้อมูลสำคัญและข้อปฏิบัติความปลอดภัยการป้องกันศีรษะ

-

ข้อบ่งชี้ของความเสี่ยงความปลอดภัยการป้องกันศีรษะ

หมวกนิรภัยมีความจำเป็นในทุกๆ อุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงที่เกิดจากการตกมากระแทกของวัตถุ ต่างๆ ในพื้นที่ที่ถูกกำหนดขอบเขตของความเสี่ยงที่อาจเกิดกับศรีษะ เช่น จากท่อเหนือศรีษะ หรือการป้องกันหนังศีษะ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญ ซึ่ง Bump caps ในแง่ของ ความปลอดภัยจะไม่เท่ากับ helmet ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ดีกว่า

มาตรฐานหมวกนิรภัยหรือหมวกเซฟตี้ยุโรป

EN 397 เป็นมาตรฐานที่เจาะจงกับร่างกายและประสิทธิภาพความปลอดภัยของหมวกนิรภัยใน การใช้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม ซึ่งมีข้อบังคับของการทดสอบที่แน่นอน หากผ่านมาตรฐาน EN 397 หมวกนิรภัยจะต้องผ่าน

การทดสอบต่อไปนี้:

• การดูดซับแรงกระแทก
• การป้องกันแรงเจาะทะลุ
• การต้านทานการติดไฟ
• การป้องกันแรงบีบด้านข้าง

ผู้ผลิตสามารถเลือกที่จะส่งผลิตภัณฑ์เข้าไปทำการทดสอบ ซึ่งแต่ละการ ทดสอบจะต้องผ่านอย่างน้อย 1 หรือมากกว่านั้น ซึ่งจะถูกระบุไว้บนหมวกว่า ผ่านการทดสอบอะไรบ้าง

-20°ํC / -30°ํC หมวกนิรภัย จะต้องสามารถป้องกันได้ เมื่อใช้งานในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิเท่ากับหรือมาก กว่าอุณหภูมิที่กำหนด

440V a.c. หมวกนิรภัยจะต้องป้องกันได้ในระยะช่วงเวลาสั้นๆ เมื่ออาจจะต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาด คิดเมื่อต้องทำงานกับงานไฟฟ้าที่ 440 voltage

LD (Lateral Deformation) หมวกนิรภัยจะต้องสามารถป้องกันได้กับแรงกดบีบจากด้านข้างได้

MM (Molten Metal) การทนต่อการกระเด็นของโลหะหลอมเหลว

EN 812 เป็นมาตรฐานสำหรับทดสอบหมวก Bump Cap ซึ่งจุดประสงค์เพื่อป้องกันการชนกระแทก หรือความเสี่ยงจากการตกกระทบจากวัตถุในการขว้าง ไม่สามารถป้องกันในแนวตั้งซึ่งจะต้อง เปลี่ยนไปใช้แบบ helmet แทน

ข้อบ่งชี้ของวัสดุหมวกเซฟตี้

  • เปลือกหมวกเป็นพื้นฐานแรกที่อาจทำมาจาก HDPE หรือ ABS
  • สายรัดทำจาก low density polyethylene (LDPE) หรือ สายรัด ethylene

อายุการใช้งานหมวกเซฟตี้

หากผ่านมาตรฐาน European Standard, หมวกนิรภัยทุกแบบจะถูกกำหนดไว้หลังการผลิต จากเครื่องจักรควรจะเก็บไว้ไม่เกิน 15 เดือน ซึ่งถ้าถูกเก็บไว้ในกล่องบรรจุในสภาพแวดล้อมที่ ไม่เหมาะสม อาจจะทำให้อายุการเก็บไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามไม่แนะนำให้ใช้งาน เกิน 5 ปี หลังจากวันผลิต

อุปกรณ์เสริมหมวกเซฟตี้

หมวกนิรภัยบางรุ่นมีแถบซับเหงื่อและสายรัดคาง หรือมีทั้งสองอย่าง ซึ่งแต่ละชิ้นขายแยกต่าง หาก หมวกนิรภัยสามารถใช้ประกอบกับอุปกรณ์ป้องกันดวงตา เช่น กระบังหน้า หรืออุปกรณ์ ป้องกันการได้ยิน โดยใช้เสียบตรงช่องบริเวณใบหู

การบำรุงรักษาหมวกเซฟตี้

ทำความสะอาดด้วยน้ำสบู่ เช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่อ่อนนุ่ม ไม่ทำความสะอาดหมวกนิรภัยด้วยสาร ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือจำพวกสารตัวทำละลาย และต้องไม่เก็บหมวกในที่ที่มีแสงแดดหรือรวมกับ สารเคมีอื่น ผู้สวมใส่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวกับหมวกอย่างเคร่งครัด ซึ่งหมวกนิรภัย บางรุ่นเพียงแค่รอยขีดข่วน หรือขูดบนหมวกอาจจะต้องถูกเปลี่ยนเลย