สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ

-

สีและสัญลักษณ์ของท่อก๊าซ ตาม มอก.87 และ 88
วาล์วท่อก๊าซและข้อต่อ ตามกำหนดของ CGA
(The Compressed Gas Association)
บทความก่อนหน้านี้ความปลอดภัยในสำนักงาน