กฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหรือป้องกันชีวิตสัตว์น้ำ และทำให้ที่จับสัตว์น้ำฟื้นฟูกลับสู่สภาพตามธรรมชาติ ในกรณีที่ที่จับสัตว์น้ำเกิดมลพิษ พ.ศ. 2567

ประกาศกรมประมง เรื่อง หลั

Read More »
กฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2567

ยกเลิก 1. ความในบทนิยามคำ

Read More »
กฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายการ วิธีการในการบันทึกข้อมูล และวิธีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงที่เข้าใช้บริการขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมงของเจ้าของท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2567

ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่

Read More »

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content