อุปกรณ์เซฟตี้

จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ บริการเอกสารกฏหมายความปลอดภัย

จำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้

อุปกรณ์เซฟตี้ (Safety Equipment) หรืออาจจะเรียกว่า อุปกรณ์นิรภัย และถ้าใช้สวมใส่ร่างกายก็จะเรียกว่า อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)

ดาวน์โหลดกฎหมาย

ให้บริการข้อมูลเอกสารด้านความปลอดภัยและแบบฟอร์มต่างๆที่จำเป็นสำหรับสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) และงานด้านสิ่งแวดล้อม

ความรู้ด้านความปลอดภัย

เป็นแหล่งข้อมูลความรู้ด้านความปลอดภัยและแบ่งปันความรู้ด้านเซฟตี้ เสริมสร้างชุมชุนแห่งความปลอดภัยภายใต้สโลแกน "เราอยากเห็นคุณทำงานอย่างปลอดภัย"

เอกสารกฎหมายความปลอดภัย

กฎหมายความปลอดภัย หรือกฎหมายเซฟตี้จะมีการออกใหม่อยู่ตลอดเวลา จึงจำเป็นจำต้องทำความเข้าใจและปรับปรุงให้รองรับกฎหมายที่ออกมาใหม่เสมอ ซึ่งจำเป็นสำหรับการทำงานด้านความปลอดภัยเป็นอย่างมา นั้นจึงเป็นที่มาของความสำคัญและการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกชาวเซฟตี้พีพีอีกจึงเป็นเรื่องสำคัญและสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นตลอดการทำงานด้วยความปลอดภัยสูงสุด ตามนโยบาย Safety First นั้นเอง

กฎหมายเซฟตี้ใหม่

กฎหมายแยกตามกระทรวง

แบบฟอร์มต่างๆ

อัพเดทข้อมูลเซฟตี้

ความรู้เรื่องความปลอดภัย