กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับปรุงสถานที่ทำ ครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาตรการหรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอันตรายจากรังสี พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อ

Read More »
กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 2/2567 เรื่อง กำหนดวิธีการประเมินผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสต

Read More »
กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 1/2567 เรื่อง ขอบเขตองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสต

Read More »
กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 6/2566 เรื่อง กำหนดวิธีการประเมินผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสต

Read More »
กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 3/2566 เรื่อง กำหนดวิธีการประเมินผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิติวิทยาศาสตร์

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสต

Read More »
กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 2/2566 เรื่อง องค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขานิติวิทยาศาสตร์

ประกาศสภาวิชาชีพวิทยาศาสต

Read More »

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content