กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. 2565

กฎหมายกระทรวงอุตสาหกรรม

ถูกยกเลิกโดย;

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักรเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ 22 มกราคม 2565

Post a Comment

ถูกยกเลิกโดย;

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักรเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่ 22 มกราคม 2565

THB

  • ราคาทั้งหมดเป็น THB*
  • พิเศษ 100% ดาวโหลดได้จริง
  • นี่คือการชำระเงินที่เข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย Credit Card Certificate

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content