คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 322/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้คนต่างด้าวใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel)

กฎหมายกระทรวงมหาดไทย

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 322/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้คนต่างด้าวใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel)

Post a Comment

คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ที่ 322/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาให้คนต่างด้าวใช้ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Automatic Channel)

THB

  • ราคาทั้งหมดเป็น THB*
  • พิเศษ 100% ดาวโหลดได้จริง
  • นี่คือการชำระเงินที่เข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย Credit Card Certificate

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content