ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเว้นการแจ้งข้อมูลการออกจากงานของคนต่างด้าวให้แก่นายจ้างซึ่งยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

กฎหมายกระทรวงแรงงาน

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเว้นการแจ้งข้อมูลการออกจากงานของคนต่างด้าวให้แก่นายจ้างซึ่งยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

Post a Comment

ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ยกเว้นการแจ้งข้อมูลการออกจากงานของคนต่างด้าวให้แก่นายจ้างซึ่งยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

THB

  • ราคาทั้งหมดเป็น THB*
  • พิเศษ 100% ดาวโหลดได้จริง
  • นี่คือการชำระเงินที่เข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย Credit Card Certificate

ข้อมูล: เอกสารนี้ถูกประกาศยกเลิกบางส่วนหรือทั้งฉบับจากกระทรวงอย่างเป็นทางแล้ว แต่ยังสามารถดาวน์โหลดได้ปกติ

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content