ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดสถานที่อื่นเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2565

กฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถูกยกเลิกโดย ;ประกาศนี้ ระบุให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

Post a Comment

ถูกยกเลิกโดย ;ประกาศนี้ ระบุให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 – 28 กุมภาพันธ์ 2565

THB

  • ราคาทั้งหมดเป็น THB*
  • พิเศษ 100% ดาวโหลดได้จริง
  • นี่คือการชำระเงินที่เข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย Credit Card Certificate

ข้อมูล: เอกสารนี้ถูกประกาศยกเลิกบางส่วนหรือทั้งฉบับจากกระทรวงอย่างเป็นทางแล้ว แต่ยังสามารถดาวน์โหลดได้ปกติ

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content