ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 288/2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล พ.ศ. 2559 สำหรับการตรวจเรือที่ใช้แก๊สหรือเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟต่ำ

กฎหมายกระทรวงคมนาคม

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 288/2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล พ.ศ. 2559 สำหรับการตรวจเรือที่ใช้แก๊สหรือเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟต่ำ

Post a Comment

ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 288/2566 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล พ.ศ. 2559 สำหรับการตรวจเรือที่ใช้แก๊สหรือเชื้อเพลิงที่มีจุดวาบไฟต่ำ

THB

  • ราคาทั้งหมดเป็น THB*
  • พิเศษ 100% ดาวโหลดได้จริง
  • นี่คือการชำระเงินที่เข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย Credit Card Certificate

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content