ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2565

กฎหมายกระทรวงมหาดไทย

เพื่อยกเลิก ยกเลิก
1. ความใน (1) ของข้อ 8 วรรคสอง, ข้อ 9, บัญชีท้ายกฎกระทรวง แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556
2. ข้อ 8 วรรคห้า และข้อ 10 วรรคสี่ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556

Post a Comment

เพื่อยกเลิก ยกเลิก
1. ความใน (1) ของข้อ 8 วรรคสอง, ข้อ 9, บัญชีท้ายกฎกระทรวง แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556
2. ข้อ 8 วรรคห้า และข้อ 10 วรรคสี่ แห่งกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556

THB

  • ราคาทั้งหมดเป็น THB*
  • พิเศษ 100% ดาวโหลดได้จริง
  • นี่คือการชำระเงินที่เข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย Credit Card Certificate

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content