ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2564

กฎหมายถูกยกเลิก

ถูกยกเลิกโดย; ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

Post a Comment

ถูกยกเลิกโดย; ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

THB

  • ราคาทั้งหมดเป็น THB*
  • พิเศษ 100% ดาวโหลดได้จริง
  • นี่คือการชำระเงินที่เข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย Credit Card Certificate

ข้อมูล: เอกสารนี้ถูกประกาศยกเลิกบางส่วนหรือทั้งฉบับจากกระทรวงอย่างเป็นทางแล้ว แต่ยังสามารถดาวน์โหลดได้ปกติ

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content