ประกาศคณะกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง สาขาวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ พ.ศ. 2564

กฎหมายกระทรวงแรงงาน

เพื่อยกเลิก; ยกเลิก
1. ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง สาขาวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2557
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง สาขาวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3. ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง สาขาวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
4. ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง สาขาวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
5. ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง สาขาวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

Post a Comment

เพื่อยกเลิก; ยกเลิก
1. ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง สาขาวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ พ.ศ. 2557
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง สาขาวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
3. ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง สาขาวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
4. ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง สาขาวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
5. ประกาศคณะกรรมการบริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เรื่อง สาขาวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560

THB

  • ราคาทั้งหมดเป็น THB*
  • พิเศษ 100% ดาวโหลดได้จริง
  • นี่คือการชำระเงินที่เข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย Credit Card Certificate

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content