ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกหนังสือรับรองความชอบด้วยมาตรฐานของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2566

กฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกหนังสือรับรองความชอบด้วยมาตรฐานของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2566

Post a Comment

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกหนังสือรับรองความชอบด้วยมาตรฐานของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2566

THB

  • ราคาทั้งหมดเป็น THB*
  • พิเศษ 100% ดาวโหลดได้จริง
  • นี่คือการชำระเงินที่เข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย Credit Card Certificate

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content