ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

กฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อยกเลิก ยกเลิก
ความในข้อ 6, ข้อ 12, ข้อ 13, ข้อ 14 วรรคหนึ่ง, ข้อ 16 วรรคหนึ่ง, แบบ กปม./กตส.5 และแบบ กปม./กตส.7 ของ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

เพิ่มความ
ข้อ 9/1, 15.5 และ 15.6 ของข้อ 15 ของ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Post a Comment

เพื่อยกเลิก ยกเลิก
ความในข้อ 6, ข้อ 12, ข้อ 13, ข้อ 14 วรรคหนึ่ง, ข้อ 16 วรรคหนึ่ง, แบบ กปม./กตส.5 และแบบ กปม./กตส.7 ของ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

เพิ่มความ
ข้อ 9/1, 15.5 และ 15.6 ของข้อ 15 ของ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

THB

  • ราคาทั้งหมดเป็น THB*
  • พิเศษ 100% ดาวโหลดได้จริง
  • นี่คือการชำระเงินที่เข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย Credit Card Certificate

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content