ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

กฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อยกเลิก ยกเลิก;

ความในข้อ 3 (1), ข้อ 5, ข้อ 6, ข้อ 7 ของ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

เพิ่มความ
ข้อ 5/1 ของ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Post a Comment

เพื่อยกเลิก ยกเลิก;

ความในข้อ 3 (1), ข้อ 5, ข้อ 6, ข้อ 7 ของ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

เพิ่มความ
ข้อ 5/1 ของ ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

THB

  • ราคาทั้งหมดเป็น THB*
  • พิเศษ 100% ดาวโหลดได้จริง
  • นี่คือการชำระเงินที่เข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย Credit Card Certificate

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content