ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

กฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ยกเลิก
1. ความในนิยามคำว่า “ผู้ตรวจประเมิน” ในข้อ 4, ข้อ 7 วรรคสอง, ข้อ 10, ข้อ 11 วรรคสอง, ข้อ 13, ข้อ 15 วรรคสอง และข้อ 16 ของระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความตามระเบียบนี้แทน
2. ความในข้อ 5 ของระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความตามระเบียบนี้แทน

เพิ่มความ
บทนิยามคำว่า “ยาสัตว์” “สารเคมี” และ “ยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง” ในข้อ 4, ข้อ 5/1 และข้อ 6 (4) ของระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) พ.ศ. 2553

Post a Comment

ยกเลิก
1. ความในนิยามคำว่า “ผู้ตรวจประเมิน” ในข้อ 4, ข้อ 7 วรรคสอง, ข้อ 10, ข้อ 11 วรรคสอง, ข้อ 13, ข้อ 15 วรรคสอง และข้อ 16 ของระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) พ.ศ. 2553 และให้ใช้ความตามระเบียบนี้แทน
2. ความในข้อ 5 ของระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 และให้ใช้ความตามระเบียบนี้แทน

เพิ่มความ
บทนิยามคำว่า “ยาสัตว์” “สารเคมี” และ “ยาสัตว์และสารเคมีตกค้าง” ในข้อ 4, ข้อ 5/1 และข้อ 6 (4) ของระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) พ.ศ. 2553

THB

  • ราคาทั้งหมดเป็น THB*
  • พิเศษ 100% ดาวโหลดได้จริง
  • นี่คือการชำระเงินที่เข้ารหัส SSL ที่ปลอดภัย Credit Card Certificate

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content