กฎหมายกระทรวงแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์ ระดับ 1

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมก

Read More »
กฎหมายกระทรวงแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมฟลักซ์คอร์

ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่ง

Read More »
กฎหมายกระทรวงแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) ระดับ 1

ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่ง

Read More »
กฎหมายกระทรวงแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)

ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่ง

Read More »
กฎหมายกระทรวงแรงงาน

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ สาขาช่างเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE)

ยกเลิกประกาศคณะกรรมการส่ง

Read More »
กฎหมายกระทรวงพลังงาน

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง การลงทะเบียนใช้งานระบบรับแจ้งและอนุญาตให้ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (SAFETY) พ.ศ. 2567

ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร

Read More »
กฎหมายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง หลักฐานแสดงวิธีการทำเครื่องกำเนิดรังสีและวิธีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องกำเนิดรังสี พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อ

Read More »
กฎหมายกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดระดับปริมาณสารสำคัญในวัตถุอันตรายที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยารับผิดชอบที่ให้ถือว่าเป็นวัตถุอันตรายปลอม พ.ศ. 2567

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร

Read More »

ดาวน์โหลดไม่จำกัดเพียง 3,xxx฿/ปี!

คุ้มค่าเมื่อสมัครสมาชิกแบบ 12 เดือนด้วยราคาสุดพิเศษ

Skip to content